Blogia
Sekeirox

Unha sociedade da información incluínte

Unha sociedade da información incluínte Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005

Declaración de principios:
1. "Nós, representantes dos pobos do mundo, reunidos en Xenebra do 10 ó 12 de decembro de 2003 con motivo da primeira fase do cumio mundial sobre a sociedade da información, declaramos o noso desexo e compromiso comúns de construir unha sociedade da información centrada na persoa, incluínte e orientada ó desenvolvemento, na que todos poidan crear, consultar, utilizar e compartir a información e o coñecemento, para que as persoas, as comunidades e os pobos poidan desenvolver o seu pleo potencial na promoción do seu desenvolvemento sostible e mellorar a súa calidade de vida, dacordo cos obxectivos e principios da Carta das Nacións Unidas e respectando e definindo plenamente a Declaración Universal dos Dereitos Humanos

1 comentario

Jaio la espía -

Carlos, muy interesante su bitácora. La educación es un asunto sin fin y la red un recurso inagotable. Gracias por su enlace.