Blogia
Sekeirox

Sociedade da información para o desenvolvemento sostible

Sociedade da información para o desenvolvemento sostible Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Declaración de principios:
2. O noso desafío é encauzar o potencial da tecnoloxía da información e a comunicación para promover as metas de desenvolvemento da Declaración do Milenio, a saber, erradicar a pobreza extrema e a fame, lograr unha educación primaria universal, promover a igualdade de xénero e a habilitación das mulleres, reducir a mortalidade infantil, mellorar a saúde materna, combater a VIH/SIDA, o paludismo e outrar enfermidades, garantir a sustentabilidade ambiental e forxar alianzas mundiais en favor do desenvolvemento para lograr un mundo máis pacífico, sostible e as metas de desenvolvemento convidas, que se sinalan na Declaración de Johannesburgo e no Plan de Aplicación do Consenso de Monterrey, e outros resultados dos Cumios pertinentes das Nacións Unidas.

0 comentarios