Blogia
Sekeirox

A educación: base do progreso

A educación: base do progreso Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Declaración de principios:

8. Recoñecemos que a educación, o coñecemento, a información e a comunicación son esenciais para o progreso, a iniciativa e o benestar dos seres humanos.Por outra banda, as TIC teñen inmensas repercusións en prácticamente tódolos aspectos das nosas vidas. O rápido progreso destas tecnoloxías brinda oportunidades sen precedentes para acadar niveis máis elevados de desenvolvemento. Gracias á capacidade das TIC para reducir as consecuencias de moitos obstáculos tradicionais, especialmente o tempo e a distancia, por primeira vez na historia pódese utilizar o vasto potencial destas tecnoloxías en beneficio de millóns de persoas en todo o mundo.

9. Recoñecemos que as TIC deben considerarse como un instrumento e non como un fin en sí mesmas. En condicións favorables estas tecnoloxías poden ser un instrumento moi eficaz para acrecentar a productividade, xerar coñecemento económico, crear empregos e posibilidades de contratación, asi como para mellorar a calidade de vida de todos. Por outra banda, poden promover o diálogo entras as persoas, as nacións e as civilizacións

0 comentarios