Blogia
Sekeirox

Segunda parte de Weblogs: Nuevos Cuadernos de Bitácora

Xa comentara a primeira parte deste artigo publicado en Red. Agora o número 11 desta revista da Universidade de Murcia, publica a segundas partes dos artigos de Miguel Zapata e de Chris Ashley.
Inclúe ademais un artigo de Carlos Marcelo sobre contidos e construcción da aprendizaxe na rede.

1 comentario

xacaes -

O artigo de Carlos Marcelo, incide na idea de que a dinámica de ensinanza: "profesor ensina contidos a alumno que os aprende e reproduce", non é a mellor dinámica a reproducir nas universidades a través dos seus programas de ensinanza virtual. Recolle a necesidade de achegarnos aos contidos a mediante a realización de tarefas presentadas aos alumnos en escenarios auténticos e relevantes para o seu traballo (simulacións, casos, exemplos, situacións de diálogo,...). O contido como parte da vida dos alumnos, e sobre todo como parte das experiencias e coñecementos compartidos de profesores e alumnos (networked-learning).