Blogia
Sekeirox

Unha Sociedade da Información Integradora

Unha Sociedade da Información Integradora Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005

Principios
2) Infraestructura da información e as comunicacións: fundamento básico dunha Sociedade da Información integradora.

21. A conectividade é un factor habilitador indispensable na creación da Sociedade da Información. O acceso universal, ubicuo, equitativo e asequible á infraestructura e os servizos das TIC constitúe un dos retos da Sociedade da Información e debe ser un obxectivo de
todas as partes interesadas que participan na súa creación. A conectividade tamén abarca o acceso á enerxía e aos servizos postais, que debe garantirse de conformidade ca lexislación
nacional de cada país
.

0 comentarios