Blogia
Sekeirox

Un pasiño para diante

O compartir información, experiencias e esforzos na elaboración de información na rede ponse, cada día que pasa, máis doado. Só necesitamos pagar (que non é pouco) a peaxe para meternos na grileira; o resto é case todo de balde e ca posibilidade de compartilo: discos virtuais, galerias de imaxes online, blogs, podcasting, feeds, ePortfolios, wikis, redes sociais, ... e un sinfín de aplicacións, que teñen a súa razón de ser na rede.
Nesta ocasión, penso neste tema despois de ver por Onde anda Su ultimamente e de ler: este post de Albert Delgado en Edblogger Praxis e as ligazóns que nel se fan; despois de ler o que comenta James, en Incorporated Subversion; e despois de ler vía weblogg-ed, este interesante artigo de Naomi Augar, Ruth Raitman e Wanlei Zhou, da Universidade de Deakin, sobre o uso de wikis como ferramentas de ensino - aprendizaxe. Will, R. no mesmo post, pon como exemplo de uso de wikis o Planetmath.org. Stephen fai referencia ao artigo Extreme Blogging publicado en Forbes.com, comentado, pola súa banda, por George Siemens en elearnspace, no que falan dos wikis como "un paso máis adiante na democratización da web" con respecto aos blogs, xa que posibilitan que as contribucións individuais e máis ou menos ailladas a un tema a través de páxinas web normais ou a través de blogs personais, se podan combinar nunha tarefa de construcción viva de documentos. Comenta o seu autor, Matt Rand, que estas ferramentas encerran algúns riscos, no senso de que a bondade participativa deste tipo de ferramentas depende en última instancia do grao de control que desexe exercer o administrador do wiki, e do grao de implicación que teñan os colaboradores ou coeditores participantes do mesmo.

0 comentarios