Blogia
Sekeirox

Acceso á información e ao coñecemento

Acceso á información e ao coñecemento Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005

Principios:
24. O que todos podan acceder e contribuir á información , as ideas e o coñecemento é indispensable nunha sociedade da información incluinte.

25. É posible mellorar o intercambio e o incremento dos coñecementos mundiais para favorecer o desenvolvemento, se se eliminan as barreiras que impiden o acceso equitativo á información para realizar actividades económicas, sociais, políticas, sanitarias, culturais, educativas e científicas, e si se facilita o acceso á información que existe no dominio público, o que se pode acadar, entre outras cousas, mediante o deseño universal e a utilización de tecnoloxiás auxiliares.

26. Un dominio público rico é un factor capital do crecemento da sociedade da información, xa que xenera vantaxes tales como un público informado, novos empregos, innovación, oportunidades comerciais e o avance das ciencias. O acceso sen dificultade á información do dominio público é esencial na sociedade da información, como o é a protección desta información contra toda apropiación indebida. Habería que fortalecer as entidades púbicas tales como bibliotecas e arquivos, museos, coleccións culturais e outros puntos de acceso comunitario para promover a preservación dos rexistros de documentos e o acceso libre e equitativo á información

27. Pódese fomentar o acceso á información e ao coñecemento informando a todas as partes interesadas das posibilidades que brindan os diferentes modelos informáticos, o que inclúe os programas patentados, de fonte aberta e fonte libre e gratuita, para acrecentar a competencia, facilitar o acceso dos usuarios e diversificar a elección, e permitir que todos os usuarios conciban as solucións que mellor se axustan ás súas necesidades. O acceso asequible aos programas informáticos débese considerar como un compoñente importante dunha sociedade da información verdadeiramente integradora.

28. Esforzámonos en propiciar o acceso universal e equitativo ao coñecemento científico e a creación e divulgación de información científica e técnica, con inclusión das iniciativas encamiñadas ao acceso aberto no campo das publicacións científicas

Comentarios??

0 comentarios