Blogia
Sekeirox

Unha educación a prol dos dereitos humanos

Unha educación a prol dos dereitos humanos Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Declaración de principios:
3. Reafirmamos a universalidade, indivisibilidade e interrelación de todos os dereitos humanos e as liberdades fundamentais, incluido o dereito ó desenvolvemento, consagrados na Declaración de Viena. Reafirmamos asimesmo que a democracia, o desenvolvemento sostible e o respecto dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais, asi como o bo governo a todos os niveis, son interdependentes e se reforzan entre sí. Resolvemos asimesmo reforzar o respecto do imperio da lei nos asuntos internacionais e nacionais.
Partindo do respecto a priori do enunciado neste cumio de Xenebra, e da interdependencia de varios factores fundamentais para o desenvolvemento da sociedade, eu pregúntome ¿que entenden por liberdades fundamentais? ¿cal é o concepto de democracia, do que se fala no paragrafo anterior? ¿que se considera como modelo de bo governo? ¿pode ser a lei verdadeiramente xusta cando se convirte nun "imperio" ou forma parte del?...

0 comentarios