Blogia
Sekeirox

Desenvolvemento das telecomunicacións

Desenvolvemento das telecomunicacións A Unión Internacional de Telecomunicacións UIT, presentou un informe na última Cumbre Mundial para a Sociedade da Información, en Xenebra, Suiza (10-12 decembro de 2003).
Este informe de 180 páxinas, pretende identificar os indicadores pertinentes para avaliar o acceso das poblacións mundiais ás TIC.
O primeiro capítulo trata de situar á sociedade da información no seu contexto.
No segundo capítulo analízanse os indicadores destinados a avaliar o acceso ás TIC.
No terceiro capítulo, examínase a avaliación do acceso ás TIC nos sectores chave dos gobernos, as empresas e as escolas.
No cuarto capítulo examínase a relación entre os indicadores TIC e os obxectivos de desenvolvemento para o milenio, que suscitaron un gran interese como pauta para fixar e avaliar os obxectivos de desenvolvemento mundial.
No quinto capítulo estúdiase a necesidade de crear un índice TIC pertinente e completo co fin de avaliar os progresos logrados polos distintos países.
Por último, no sexto capítulo faise unha proposta de recomendacións encamiñadas a mellorar a dispoñibilidade de indicadores de acceso á sociedade da información.

Extractado do resumo do informe que se atopa en formato PDF no sitio web da UIT .

0 comentarios