Blogia
Sekeirox

TICs e Igualdade

TICs e Igualdade Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Declaración de principios:
12. "Afirmamos que o desenvolvemento das TIC brinda inxentes posibilidades ás mulleres, as cales deben formar parte integrante da sociedade da información e han de ser actores moi destacados desta sociedade. Comprometémonos a garantir que a sociedade da información fomente as capacidades das mulleres a a súa plena participación sobre as bases de igualdade en todalas esferas da sociedade e en tódalas etapas da adopción de decisións. A este efecto, debemos integrar unha perspectiva de igualdade de xénero e utilizar as tIC como un instrumento para conseguir este obxectivo."
13. "Ó construír a sociedade da información debemos prestar especial atención á situación dos grupos marxinados e vulnerables da sociedade, en particular os emigrantes, as persoas desprazadas no seu propio país e os refuxiados, es desempregados e as persoas menos favorecidas, as minorías e as poboacións nómadas. Recoñecemos, por outra banda, as necesidades especiais dos anciáns e as persoas con discapacidades."
14. "Estamos resoltos a habilitar ós pobres especialmente aqueles que viven en zonas remotas, rurais e urbanas marxinalizadas, a acceder á información e utilizar as TIC como instrumento para apoiar esforzos por liberarse da pobreza."
15. "Na evolución da sociedade da información, debe presentarse particular atención á situación especial dos pobos indíxenas, asi como a preservación do seu legado e o seu patrimonio cultural."

0 comentarios