Blogia
Sekeirox

Pormoción das TIC para o desenvolvemento

Pormoción das TIC para o desenvolvemento Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Principios:
A función dos gobernos e de todas as partes interesadas na promoción das TIC para o desenvolvemento
20. Os gobernos, o sector privado, a sociedade civil, as Nacións Unidas e outras organizacións internacionais teñen unha función e unha responsabilidade importantes no desenvolvemento da sociedade da información e, no seu caso, no proceso de adopción de decisións. Crear unha sociedade da información que teña como prioridade á persoa supón un esforzo conxunto que necesita a cooperación de todas as partes interesadas.

0 comentarios