Blogia
Sekeirox

Pechar a fenda

Pechar a fenda Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005
Declaración de principios:
10. Somos plenamente conscientes de que as vantaxes da revolución da tecnoloxía da información están na actualidade desigualmente distribuidas entre os paises desenvolvidos e en desenvolvemento, asi como nas sociedades. EStamos plenamente comprometidos a facer desta fenda dixital unha oportunidade dixital para todos, especialmente aqueles que corren perigo de quedar rezadagos e ainda máis marxinados.

11. Comprometémonos a materializar a nosa visión común da sociedade da información para nós e as xeneracións futuras. Recoñecemos que os xóvenes constitúen a forza de traballo futuro, están á vangarda das TIC e son tamén os primeiros que as adoptaron. En consecuencia, deben ser facultados como estudiantes, conceptores, contribuintes, empresarios e formuladores de decisións. Debémonos concentrar especialmente nos xóvenes que non tiveron a posibilidade de beneficiarse de cheo das oportunidades que brindan as TIC. Tamén comprometémonos a garantir que, no desenvolvemento das aplicacións e a explotación dos servicios TIC, se respecten os dereitos dos nenos e se vele pola súa protección e benestar.

0 comentarios