Blogia
Sekeirox

Innovación Educativa: Tendencias

Como cada día, salta o meu chivato feedness, das novidades. Neste caso distintas fontes: firgoa, octeto,... apuntan ao artigo publicado en elearningeuropa.info: Hacia un nuevo paradigma de aprendizaje

Trátase dun estudo recente, no marco da iniciativa e do plan de acción eLearning da UE, que ven de identificar tendencias teóricas e prácticas innovadoras en novos contornos de aprendizaxe no ámbito da educación escolar en Europa.
O estudo completo: Study on Innovative Learning Environments in School Education en formato PDF(8 MB)

As conclusións do estudo suxiren un cambio do instruccionismo en favor do constructivismo, que se entende como o marco de referencia a seguir.
Analízase o concepto de contorno de aprendizaxe, entendendoo como un lugar ou comunidade onde se desenvolven actividades coa finalidade de apoiar a aprendizaje e que conta con numerosos recursos.

O cambio cara ao novo paradigma de aprendizaxe, segundo os autores, require cambios importantes nas percepcións comúns, que se poden resumir en:
- Visión dos alumnos como individuos, activos e responsables da súa aprendizaxe.
- Planificación da aprendizaxe en función de estilos e ritmos de aprendizaxe individuais.
- Atención á participación social, ás capacidades de comunicación e á colaboración.
- Cambio do rol do profesor: como asesores, guías, supervisores e facilitadores do marco de aprendizaxe dos seus alumnos.
- Da reproducción á construción de coñecemento. Da reproducción de contidos e datos á experimentaicón e a exploración para a creación de coñecemento.
- Reorganización da situación de aprendizaje: reorganización do currículo; enfoques multidisciplinares e unha organización e planificación do tempo distintas, tanto da aprendizaxe como do traballo do profesorado.

Abórdase o uso das TIC como potenciador, reforzador e axente transformador dos cambios cara o novo paradigma de aprendizaxe. A conclusión é que as TIC, tanto poden apoiar e conservar os métodos tradicionais; como ser un medio –ou un apoio– para transformar os métodos pedagóxicos e a organización da situación de aprendizaxe.

Como parte do estudo, analizáronse seis casos como exemplos de boas prácticas. Producto destas análises, sinalan algunhas das características dos contornos de aprendizaxe que utilizan as TIC como soporte de novas formas de aprendizaxe:
- O uso de TIC ofrece ás escolas a oportunidade de conectarse en rede con outras institucións e acceder a novas formas de aprendizaxe.
- O uso innovador da tecnoloxía a miúdo únicamente ten lugar dentro da aula, e non é moi habitual entre clases, entre escolas nin entre escolas e outras institucións ou organizacións.
- As TIC utilizanse principalmente en actividades de colaboración e de comunicación, produción e busca de información.
- As TIC utilizanse con menos frecuencia para xogar, para realizar simulacións e para outros usos experimentais.
- As TIC adoitan ser un catalizador de cambio, pero non determinan de por sí a dirección do cambio.
Algúns dos principais retos dos novos contornos de aprendizaxe:
- Necesidade de avaliar en novos términos.
- Superar as resistencias ao cambio tanto por parte dos alumnos como dos profesores e dos pais.
- Superar as dúbidas sobre os nuevos métodos de aprendizaje: sobre a capacidade das escolas para desenvolver as competencias que os alumnos necesitan para aprobar os exames nacionais e os das escolas que seguen métodos máis tradicionais; sobre a capacidade das escuelas para ensinar e ofrecer apoio aos alumnos con necesidades especiais.
- Superar as dúbidas sobre aa reorganización: dos tempos, os espazos, as metodoloxías...
- Atender ás dificultades dunha aprendizaxe independente.

0 comentarios