Blogia
Sekeirox

Novas tecnoloxías no ensino das linguas

RODRÍGUEZ ILLERA,J.L.(2003):"Nuevas tecnologías en la enseñanza de las lenguas" en Cuadernos de Pedagogía; 330, pp:.91-93

Neste artigo fálase do uso das TIC como mediadoras na ensinanza e aprendizaxe das linguas xeneralizouse nos últimos anos. Hai unha dobre dirección neste proceso: por unha parte, o seu uso como ferramentas de axuda; e por outra, os avances que están a provocar en determinadas habilidades lingüísticas e comunicativas.

0 comentarios