Blogia
Sekeirox

Garantir o acceso

Garantir o acceso Cumio mundial sobre a sociedade da información. Xenebra 2003 - Túnez 2005

Principios:
23. Habería que concibir e aplicar políticas que cren un clima favorable de estabilidade, previsibilidade e competencia leal a todos os niveis, de modo que se atraia máis á inversión para o desenvolvemento de infraestructura TIC e que esta sirva tamén para cumprir as obrigas do servizo universal en rexións nas que as condicións tradicionais do mercado non o permiten. Nas zonas menos aventaxadas o establecemento de puntos de acceso público ás TIC en oficinas de correos, escolas, bibliotecas e arquivos poden garantir eficazmente o acceso universal aos servizos e a infraestructura da sociedade da información.

0 comentarios