Blogia
Sekeirox

Os libros de texto nos tempos da Reforma

No artigo de Felipe Zayas e Carmen Rodríguez Gonzalo, publicado no número 330 da revista Cuadernos de Pedagogía , faise unha crítica á utilización irracional do libro de texto na escola. Aparecen afirmacións interesantes como:
"... parece como se a concepción tradicional da ensinanza como transmisión de coñecementos pesara tanto que fora imposible desembarazarse dela". P.27

Ou que as actividades dos libros de texto de lingua (primaria e secundaria) non esixen relacionar, nin xerarquizar, nin tomar decisións. Son actividades pechadas, de comprobación, fáciles de realizar so se comprendeu a explicación previa... Estas actividades teñen boa acollida, por parte do profesorado quizais porque non dan problemas, non esixen levar o control do que está a facer o grupo: Non requiren gran esforzo nin de preparación nin de organización na aula, [...] e non se perde o fí conductor dunha clase a outra, sencillamente porque non hai fío[...]P.30

Para finalizar o artigo, os autores fanse unha pregunta á que responden de forma directa e incisiva:
¿Perdeuse a oportunidade de que os libros de texto contribúan á innovación educativa nas aulas, en relación coa aprendizaxe lingüística? Polo menos nas propostas maioritarias, parece que si, quizais porque innovar non é un dos seus obxectivos.

1 comentario

Fabián -

Primero felicitar al autor de este blog sobre educación. Me alegra haberlo encontrado ya que no son muchos los blogs que tratan sobre temáticas educativas.

Seguir un libro de texto da una gran confianza. La preparación de las clases apenas exige tiempo. Proporciona claridad sobre lo que se hace, tanto a los alumnos como al profesor. Y, también y sobre todo, un orden: de la página 24 se pasa a la 25 o del tema 3 se pasa al 4. El libro rige la actividad escolar.

¡Sería fantástico si funcionara y las cosas fueran así de sencillas!

Enhorabuena por el blog