Blogia
Sekeirox

Aprendizaxe por proxectos

Pola mesma vía de aulablog21, boteille unha nova ollada aos artigos publicados na eduteka. de todos eles, un máis interesantes para mín que outros, destaco os dous capítulos (capítulo 1 e capítulo 2 escritos por David Moursund, do libro Project-Based Learning Using Information Technology, publicado por ISTE e traducidos por eduteka.
Nel faise unha introducción ao tema da aprendizaxe por proxectos, as súas características; exemplos; recomendacións para a incorporación de TICs a este tipo de metodoloxía instructiva.

6 comentarios

coach outlet -

I really liked your blog article.Looking forward for more such stuff.

Jordan Trunner -

What a fun pattern! It's great to hear from you and see what you've sent up to. All of the projects look great! You make it so simple to this.Thanks!

supra footwear -

Life has many joys and sorrows. We should deal with things in an easy. Do you think so?

Jordan 13 -

Grief is itself a medicine.

xacaes -

Grazas Su por compartir.

Su -

Oi :) Eu tenho algum material sobre projetos de aprendizagem aqui:
http://www.ufrgs.br/tramse/blogquests/2004/11/projetos-de-aprendizagem.htm

abraço, Su