Blogia
Sekeirox

Programa eLearning 04-06 da UE

Nunha una entrevista publicada no portal elearnineuropa.info , Maruja Gutiérrez (directora da Unidade Multimedia da Dirección Xeneral de Educación e Cultura da Comisión Europea, unha das responsables directas da elaboración e desenvolvemento do Programa eLearning 2004-2006) afirma que a Comisión Europea vai dedicar casi a metade do presuposto ó apartado de irmanamento de escolas: uns 7 millóns de euros anuais.

Irmanamento de escolas

Trátase de utilizar as TIC para establecer relacións de cooperación entre centros escolares situados en países distintos. O obxectivo, según Gutiérrez, é que ningún neno saia da escola sen ter participado nalgún proxecto europeo deste tipo. Pero de momento vanse propiciar que polo menos 30.000 escolas europeas se irmanen mediante Internet antes do 2007.

Na primaveira de 2004 lanzarase una campaña de información e agárdase que no verán todos os centros escolares teñan coñecemento desta iniciativa e que os primeiros irmanamentos empecen en setembro de 2004. Están a estudiar tamén, a posibilidade de crear unha rede de profesores pioneiros, particularmente dinámicos e experimentados nestes temas, para que podan axudar e animar ó resto.

Campus virtuais universitarios

A comisión dedicará o 30% dos recursos ó segundo gran tema do Programa eLearning que é o desenvolvemento de campus universitarios virtuais. O obxectivo é impulsar a movilidade virtual mediante as NTIC.

Alfabetización dixital

O último gran eixo do Programa eLearning é a alfabetización dixital. O concepto de alfabetización dixital nace no cumio europeo de Lisboa no ano 2000, cando se constata a carencia de persoal cualificado para ocupar postos de traballo relacionados coas NTIC.

01/12/2003. Extraído de elearningeuropa.info

1 comentario

xacaes -

A utilización indiscriinada de conceptos como eLearning e Alfabetización dixital, por parte das autoridades europeas en materia de educación, non pasan desapercibidas, e non deixa de sorprenderme. ¿por que o termo eLearning para referirnos a procesos de ensinanza e aprendizaxe? ¿por utilizar contornos e ferramentas electrónicas? ¿dende cando os medios son o núcleo dos precesos educativos de ensinanza aprendizaxe?
¿A caso á ensinanza denominada "tradicional" lle chaman schoolLearning?
¿Por que o concepto e o termo alfabetización dixital? ¿A "outra" alfabetización cal é, a analóxica ;-)? ¿que intereses hai por detrás destes conceptos?